בדיקות ממוחשבות להפרעות קשב

על פי האיגוד לרפואת ילדים ב 2013  :

עמדות הוועדה הן כדלקמן :

  1. הפניה למבחן ממוחשב תיעשה במידת הצורך כחלק מאבחון כוללני ע"י כל מי שהוסמך ע"י משרד הבריאות לאבחון הפרעות קשב וריכוז ועל פי שיקול דעתו.
  2. על פי הנחיות משרד הבריאות, רשימת אנשי המקצוע המוסמכים לאבחון הפרעות קשב וריכוז כוללת את כל הבאים: נוירולוג ילדים, פסיכיאטר ילדים ונוער, רופא ילדיםהמורשה ע"י משרד הבריאות לאחר השלמת קורס הסמכה, רופא ילדים עם ניסיון של 3 שנות עבודה לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד, כאשר עבד לפחות בחצי משרה, (ובתנאי שבמסגרת עבודתו זו נחשף לאבחון הפרעות קשב וריכוז) וכן פסיכולוגים אשר הוסמכו ע"י משרד הבריאות לאבחן הפרעות קשב וריכוז.
  3. פענוח תוצאות המבחן יבוצע רק ע"י גורם המוסמך להפנות ילד לביצוע המבחן. לא ע"י טכנאי.
  4. מבחן ממוחשב יתבצע אך ורק ע"י מכון אשר יוסמך לכך ע"י משרד הבריאות, המשתמש בהנחיות מדויקות לביצוע האבחון, כפי שמומלץ בהנחיות המבחן. חשוב להקפיד על ביצוע המבחן בשעה המתאימה לתפקודו של הילד.
  5. ילד המטופל תרופתית ע"י Methylphenidate או תרופה אחרת וזקוק להתאמת המינון מסיבה כלשהי, הטיטרציה בטיפול תבוצע על בסיס קליני. במקרים מסוימים, כאשר השיקול הקליני אינו מספיק לקבלת החלטה, ועל פי שיקול דעתו של הרופא המאבחן, תיתכן הפניה לביצוע אבחון ואבחון חוזר עם תרופה של אחד המבחנים הממוחשבים.
  6. כאשר הוחלט על ביצוע המבחן בהשפעת תרופה, רק הרופא ייתן מרשם לתרופה בטרם ביצוע המבחן, והוא אשר יקבע את מינון התרופה המותאם לילד.

מבחנים ממוחשבים מהווים כלי עזר משלים, ואינם הכרחיים לאבחון.

מומלץ כי עובדי מערכת החינוך יימנעו מ :

  1. מתן המלצה לביצוע מבחן ממוחשב בטרם נקבע הצורך בכך ע"י מי שהוסמך לאבחן הפרעות קשב וריכוז. הפניה ישירה לביצוע מבחן ממוחשב ע"י עובדי מערכת החינוך מיותרת, שגויה, ומעבירה להורים מסר מוטעה ומבלבל לגבי ההליך האבחוני הראוי.
  2. מתן המלצה או הבעת דרישה למתן טיפול תרופתי כלשהו לילד בטרם אובחן כראוי ע"י מי שהוסמך לכך, ובטרם נקבע על ידו הצורך בטיפול תרופתי.
  3. ילד אשר סובל מחשד ללקות למידה יופנה, על פי שיקול דעת הגורם החינוכי, לאבחון פסיכודידקטי, וילד החשוד כסובל מהפרעת קשב וריכוז יופנה לאבחון ע"י הגורם המוסמך לכך.